Geçiş Kutusu

  • ISO 5 GMP Laminer Akış Dinamik Geçiş Kutusu

    ISO 5 GMP Laminer Akış Dinamik Geçiş Kutusu

    Qianqin laminer akış dinamik geçiş kutusu esas olarak biyolojik temiz alanda makalelerin transferi olarak kullanılır, ana uygulama yerleri: Biyo farmasötikler, bilimsel araştırma birimleri, hastalık kontrol merkezleri, büyük hastaneler, üniversite bilimsel araştırma, biyolojik temizlik ve çeşitli temiz alanlar için uygulamalar.